PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ

Před tím, než si zobrazíte nebo získáte jakékoliv materiály, informace, produkty nebo služby na těchto webových stránkách, si prosím pečlivě přečtěte tyto Podmínky. Používáním nebo získáním jakéhokoliv obsahu, údajů, materiálů, informací, produktů a služeb na webových stránkách www.visitteo.com (dále jen „Služby“) souhlasíte s tím, že jsou pro vás tyto podmínky a ujednání závazné (dále jen „Podmínky“, „Podmínky používání webových stránek“), stejně tak i Zásady ochrany osobních údajů. Pokud s těmito Podmínkami nesouhlasíte, nemůžete využít naše Služby. V těchto Podmínkách termíny „my“, „nás“, „naše“ znamenají Atlas, LLC., a termíny „vy“ nebo „vaše“ odkazují na vás jakožto uživatele našich Služeb.

Váš přístup a využívání našich Služeb je podmíněno vaším přijetím a řízením se těmito Podmínkami. Tyto Podmínky platí pro všechny návštěvníky a uživatele těchto webových stránek a pro všechny ostatní, kteří získají přístup nebo využijí našich Služeb. Tyto podmínky a ujednání řídí vaše používání těchto webových stránek. Používáním těchto webových stránek vyjadřujete svůj naprostý souhlas s těmito podmínkami a ujednáními.

Používáním našich Služeb vyjadřujete svůj souhlas a jste vázáni těmito Podmínkami. Pokud nesouhlasíte s těmito Podmínkami, nemůžete využít našich Služeb.

Před tím, než použijete nebo získáte jakékoliv materiály, informace, produkty nebo služby na těchto webových stránkách, si prosím pečlivě přečtěte tyto podmínky a ujednání.

Také byste si měli přečíst Zásady ochrany osobních údajů Visitteo, které jsou součástí této Dohody a dostupné ve Službě. Pokud nepřijmete nebo nesouhlasíte s tím, že byste se měli řídit všemi podmínkami v této Dohodě, včetně Zásad ochrany osobních údajů Visitteo, nepoužívejte naše Služby.

Zásady přijatelného používání webových stránek

Není-li určeno jinak, Visitteo vlastní duševní vlastnictví těchto webových stránek a materiály na těchto stránkách. Veškerá práva na duševní vlastnictví vyhrazena.

Můžete si zobrazit (stáhnout pouze za účelem cachingu) a vytisknout stránky nebo jiný obsah z našich webových stránek pro osobní účely, dle omezení, která jsou vypsaná níže nebo zmíněná jinde v těchto podmínkách a ujednáních.

Také dáváte souhlas s tím, že nemůžete:

 • Používat tyto webové stránky způsobem, který by poškodil nebo mohl poškodit webové stránky nebo omezit jejich dostupnost, nebo jiným způsobem, který je nezákonný, protiprávní, podvodný nebo škodlivý, nebo je spojený s nějakou nezákonnou, protiprávní, podvodnou nebo škodlivou činností.
 • Používat tyto webové stránky pro kopírování, ukládání, hostování, vysílání, posílání, používání, publikaci nebo distribuci materiálů, které obsahují (nebo jsou spojené s) spyware, počítačový virus, trojské koně, počítačové červy, keylogger, nebo jiný škodlivý software.
 • Systematicky nebo automaticky shromažďovat data (včetně web scrapingu, data miningu, extrahování a sbírání dat) z nebo v souvislosti s těmito webovými stránkami bez písemného souhlasu Visitteo.
 • Používat zařízení, software nebo postupy, které by zasahovaly nebo mohly zasahovat do běžného provozu našich webových stránek, nebo činit kroky, které by nepřiměřeně zatížily náš počítač nebo síťové zařízení.
 • Používat tyto webové stránky pro reklamní účely bez písemného souhlasu Visitteo.
 • Používat tuto webovou stránku pro vysílání nebo posílání nevyžádané reklamní komunikace.
 • Zveřejňovat nebo distribuovat na našich webový stránkách materiály, které porušují práva třetí strany.
 • Znovu zveřejňovat materiály z těchto webových stránek (včetně zveřejnění na jiných webových stránkách).
 • Reprodukovat, duplikovat, kopírovat nebo jinak využívat materiál na těchto webových stránkách pro obchodní účely.
 • Prodávat, půjčovat nebo udělovat sublicence pro materiál na těchto webových stránkách.
 • Ukazovat materiál z těchto webových stránek na veřejnosti.
 • Upravit nebo jinak změnit jakýkoliv materiál na těchto webových stránkách.
 • Redistribuovat materiál z těchto webových stránek.
 • Používat naše webové stránky pro sbírání nebo ukládání osobních dat o jiných osobách.
Odkazy na jiné webové stránky

Naše Služba může obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran nebo služby, které nevlastní ani neřídí Visitteo.

Souhlasíte s tím, že Visitteo není odpovědné za přesnost ani úplnost informací, které může od těchto webových stránek získat. Používání jiných stránek, ke kterým jste získali přístup z těchto webových stránek, je na vaše vlastní riziko.

Visitteo nemá žádnou kontrolu a nepřebírá odpovědnost za obsah, zásady ochrany osobních údajů nebo praktiky webových stránek nebo služeb třetích stran. Dále berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Visitteo není odpovědné ani neručí, ať přímo tak nepřímo, za škody nebo ztráty způsobené nebo údajně způsobené ve spojení s používáním nebo spolehnutím se na obsah, zboží nebo služby dostupné na nebo přes takové webové stránky nebo služby.

Vřele vám doporučujeme přečíst si podmínky a ujednání a zásady ochrany osobních údajů webových stránek třetích stran, které navštívíte.

Upozornění

Informace na těchto webových stránkách jsou pouze pro účely obecných informací. Informace poskytuje Visitteo, a přestože se snažíme aktualizovat veškeré informace a kontrolovat jejich správnost, nijak nezaručujeme, přímo nebo implikací, jejich úplnost, přesnost, spolehlivost, vhodnost, nebo dostupnost s ohledem na webové stránky nebo informace, produkty, služby nebo související grafiku na těchto webových stránkách za jakýmikoliv účely. Spoléhání se na takové informace je proto na vaše vlastní riziko.

V žádném případě neručíme za žádné ztráty, škody, zranění nebo smrt, a to bez omezení, nepřímé nebo následné ztráty nebo škody, nebo ztráty nebo škody, ke které dojde kvůli ztrátě údajů nebo zisků vzniklé nebo spojené s používáním těchto webových stránek.

Přes tyto webové stránky se můžete dostat na jiné webové stránky, které neřídí Visitteo. Nemáme kontrolu nad povahou, obsahem a dostupností těchto webových stránek. Visitteo nepřebírá odpovědnost a za reklamy třetích stran, které jsou na nebo ve spojení se Službou, ani nepřebírá odpovědnost za zboží nebo služby poskytované těmito třetími stranami. Přítomnost odkazů na stránkách neznačí, že odkazy doporučujeme nebo souhlasíme s názory, které jsou na nich vyjádřeny.

Děláme vše pro to, aby webové stránky fungovaly hladce. Nicméně Visitteo nepřebírá odpovědnost a neručí za dočasnou nedostupnost webových stránek z důvodu technických problémů, které nemůžeme ovlivnit.

Omezení odpovědnosti

Používání informací nebo materiálu na těchto webových stránkách je zcela na vaše vlastní riziko, za které neručíme. Je vaší vlastní zodpovědností ujistit se, že produkty, služby a informace dostupné na těchto webových stránkách splňují vaše požadavky.

Dále Visitteo není odpovědné ani neručí za:

 • Vaše používání informací nebo materiálu na těchto webových stránkách je zcela na vaše vlastní riziko, za které neručíme.  Je vaší vlastní zodpovědností ujistit se, že produkty, služby a informace dostupné na těchto webových stránkách splňují vaše požadavky.
 • Dále Visitteo není odpovědné ani neručí za:
 • Vás ani za třetí strany při způsobení nepřímých, následných, exemplárních, náhodných a zvláštních škod a za odškodnění, včetně, a to bez omezení, za ušlý zisk způsobený vaším využitím našich služeb.
 • Jakékoliv škody nebo virusy, které mohou poškodit vaše počítačové vybavení nebo jiný majetek v důsledku vašeho přístupu k našim Službám.
 • Za úraz, smrt, ztrátu, nárok, řízení osudu, nehodu, zpoždění nebo jakékoliv přímé, zvláštní, exemplární, nepřímé, náhodné nebo následné škody (včetně, a to bez omezení, ušlých zisků a ztráty úspor).
 • Splnění ubytování rezervovaného přes webové stránky třetí strany, na které jste vstoupili přes Visitteo. Přečtěte si prosím podmínky a ujednání poskytovatele, než si zarezervujete ubytování.
 • Obsah publikovaný na webových stránkách třetí strany, který navštívíte přes Visitteo.
 • Činnost nebo nečinnost nás nebo jakéhokoliv poskytovatele.
Vaše soukromí

Používání našich webový stránek se řídí našimi Zásadami ochrany osobních údajů, které jsou součástí této Dohody. Používáním našich webových stránek souhlasíte se zpracováním vašich osobní údajů dle našich Zásad ochrany osobních údajů

Změny

Vyhrazujeme si právo kdykoliv upravit nebo změnit tyto Podmínky. Když zveřejňujeme úpravy Podmínek používání webových stránek, aktualizuje se datum „naposledy aktualizováno“ na konci těchto Podmínek. Tím, že budete nadále navštěvovat naše stránky nebo využívat naše Služby po úpravách Podmínek, vyjadřujete souhlas s tím, že se budete řídit těmito upravenými podmínkami. Pokud nesouhlasíte s novými podmínkami, přestaňte prosím využívat naše Služby.

Kontaktujte nás

Pokud máte dotazy týkající se těchto Podmínek používání webových stránek, napište nám email na adresu: [email protected]

Naposledy aktualizováno: 25. září 2017