fbpx

Podmínky používání

Před přístupem, používáním nebo získáváním jakýchkoli materiálů, informací, produktů nebo služeb prostřednictvím této webové stránky si prosím pečlivě přečtěte tyto podmínky použití. Přístupem, používáním nebo získáváním jakéhokoli obsahu, dat, materiálů, informací, produktů nebo služeb prostřednictvím webových stránek www.visitteo.com (dále jen „služba“) souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito podmínkami („podmínky“, „Podmínky služby“) a naše zásady ochrany osobních údajů. Pokud nepřijmete všechny tyto podmínky, nesmíte Služby používat. V těchto podmínkách „my“, „nás“, „náš“ označuje Atlas, LLC. A „vy“ nebo „váš“ označuje vás jako uživatele Služeb.

Váš přístup ke Službě a její používání je podmíněno vaším přijetím a dodržováním těchto podmínek. Tyto podmínky se vztahují na všechny návštěvníky, uživatele a další, kteří ke Službě přistupují nebo ji používají. Těmito podmínkami se řídí vaše používání této webové stránky. Používáním této webové stránky plně přijímáte tyto podmínky. Přístupem nebo používáním Služby souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito podmínkami.

Pokud nesouhlasíte s jakoukoli částí podmínek, nemusíte mít přístup ke Službě. Před použitím nebo získáním jakýchkoli materiálů, informací, produktů nebo služeb prostřednictvím této webové stránky si prosím pečlivě přečtěte tyto podmínky používání. Měli byste si také přečíst zásady ochrany osobních údajů Visitteo, které jsou do této smlouvy začleněny odkazem a jsou k dispozici ve službě. Pokud nepřijmete a souhlasíte s tím, že budete vázáni všemi podmínkami této smlouvy, včetně zásad ochrany osobních údajů Visitteo, službu nepoužívejte.

Přijatelné použití

Pokud není uvedeno jinak, společnost Visitteo vlastní práva duševního vlastnictví na webové stránky a materiály na této webové stránce. Všechna tato práva duševního vlastnictví jsou vyhrazena. Můžete prohlížet, stahovat pouze pro účely ukládání do mezipaměti a tisknout stránky nebo jiný obsah z webu pro vlastní osobní potřebu, s výhradou omezení stanovených níže a jinde v těchto podmínkách.

Kromě toho souhlasíte, že nesmíte:

 • Používejte tento web jakýmkoli způsobem, který způsobí nebo může způsobit poškození webu nebo zhoršení dostupnosti nebo přístupnosti webu, nebo jakýmkoli způsobem, který je nezákonný, nezákonný, podvodný nebo škodlivý, nebo v souvislosti s jakýmkoli nezákonným, nezákonným , podvodný nebo škodlivý účel nebo činnost.
 • Pomocí tohoto webu můžete kopírovat, ukládat, hostovat, přenášet, odesílat, používat, publikovat nebo distribuovat jakýkoli materiál, který se skládá (nebo je s ním spojen) jakýkoli spyware, počítačový virus. Trojský kůň, červ, záznamník kláves nebo jiný škodlivý počítačový software.
 • Provádějte jakékoli systematické nebo automatizované činnosti sběru dat (mimo jiné škrábání, dolování dat, extrakci dat a sběr dat) na tomto webu nebo v souvislosti s ním bez výslovného písemného souhlasu společnosti Visiteeo.
 • Používejte jakékoli zařízení, software nebo rutinu, která narušuje nebo se pokouší narušit normální fungování našeho webu, nebo podnikněte jakékoli kroky, které způsobují nepřiměřené zatížení našeho počítače nebo síťového vybavení.
 • Používejte tento web pro jakékoli účely související s marketingem bez výslovného písemného souhlasu společnosti Visiteeo.
 • Pomocí tohoto webu můžete přenášet nebo odesílat nevyžádaná obchodní sdělení.
 • Zveřejňujte nebo distribuujte jakýkoli materiál na našem webu, který porušuje práva jakékoli třetí strany.
 • Znovu publikujte materiál z tohoto webu (včetně opětovného zveřejnění na jiném webu).
 • Reprodukujte, duplikujte, kopírujte nebo jinak využívejte materiál na tomto webu pro komerční účely.
 • Prodávejte, pronajímejte nebo sublicencovejte materiál z webových stránek.
 • Veškerý materiál z webu zobrazujte veřejně.
 • Upravit nebo jinak upravit jakýkoli materiál na webu.
 • Redistribuujte materiál z tohoto webu.
 • Používejte náš web ke shromažďování nebo ukládání osobních údajů o ostatních.
Odkazy na jiné webové stránky

Naše služba může obsahovat odkazy na webové stránky nebo služby třetích stran, které nevlastní ani nekontroluje Visitteo. Souhlasíte s tím, že společnost Visitteo nenese žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost informací, které může obdržet z těchto jiných webových stránek. Vaše používání jakýchkoli jiných webových stránek, na které se přistupuje prostřednictvím našich webových stránek, je na vaše vlastní riziko. Visitteo nemá žádnou kontrolu a nepřebírá žádnou odpovědnost za obsah, zásady ochrany osobních údajů nebo praktiky webů nebo služeb třetích stran. Dále berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost Visitteo nebude přímo ani nepřímo odpovědná za jakékoli škody nebo ztráty způsobené, údajně způsobené v souvislosti s použitím nebo spoléháním se na takový obsah, zboží nebo služby dostupné na nebo prostřednictvím takových webových stránek nebo služeb.

Důrazně doporučujeme, abyste si přečetli podmínky a zásady ochrany osobních údajů všech webů nebo služeb třetích stran, které navštívíte.

Zřeknutí se odpovědnosti

Informace obsažené na tomto webu slouží pouze pro obecné informační účely. Informace poskytuje společnost Visitteo a zatímco se snažíme tyto informace udržovat aktuální a správné, neposkytujeme žádná prohlášení ani záruky jakéhokoli druhu, výslovné ani předpokládané, o úplnosti, přesnosti, spolehlivosti, vhodnosti nebo dostupnosti s ohledem na webové stránky nebo informace, produkty, služby nebo související grafiky obsažené na webových stránkách pro jakékoli účely. Jakékoli spoléhání se na tyto informace je tedy výhradně na vaše vlastní riziko.

V žádném případě nebudeme odpovědní za jakoukoli ztrátu, poškození, zranění osob nebo smrt, mimo jiné nepřímou nebo následnou ztrátu nebo poškození nebo jakoukoli ztrátu nebo škodu způsobenou ztrátou dat nebo zisků vyplývajících z nebo v souvislosti s nimi s používáním této webové stránky. Prostřednictvím tohoto webu můžete odkazovat na jiné weby, které nejsou pod kontrolou Visitteo.

Nemáme žádnou kontrolu nad povahou, obsahem a dostupností těchto webových stránek. Visitteo nepřebírá žádnou odpovědnost za reklamy třetích stran, které jsou zveřejňovány, prostřednictvím nebo v souvislosti se Službami, ani nepřijímá žádnou odpovědnost za zboží nebo služby poskytované těmito třetími stranami. Zahrnutí jakýchkoli odkazů nutně neznamená doporučení nebo souhlasí s názory vyjádřenými v nich. Vynakládá veškeré úsilí, aby web fungoval hladce. Společnost Visitteo však nepřebírá žádnou odpovědnost a nebude nést odpovědnost za to, že web bude dočasně nedostupný kvůli technickým problémům mimo naši kontrolu.

Omezení odpovědnosti

Vaše použití jakýchkoli informací nebo materiálů na tomto webu je zcela na vaše vlastní riziko, za které nebudeme odpovědní. Je vaší vlastní odpovědností zajistit, aby všechny produkty, služby nebo informace dostupné na tomto webu splňovaly vaše konkrétní požadavky.

Kromě toho společnost Visitteo nebude odpovědná ani odpovědná za:

 • Vaše použití jakýchkoli informací nebo materiálů na tomto webu je zcela na vaše vlastní riziko, za které nebudeme odpovědní. Je vaší vlastní odpovědností zajistit, aby všechny produkty, služby nebo informace dostupné prostřednictvím této webové stránky splňovaly vaše konkrétní požadavky.
 • Vy nebo jakákoli třetí strana za jakékoli nepřímé, následné, příkladné, náhodné, zvláštní nebo represivní škody, včetně, ale bez omezení, škod na ušlém zisku vyplývajících z vašeho používání služeb.
 • Jakákoli poškození nebo viry, které mohou v důsledku vašeho přístupu ke Službě infikovat vaše počítačové vybavení nebo jiný majetek.
 • Za jakékoli zranění, smrt, ztrátu, nárok, Boží čin, nehodu, zpoždění nebo jakékoli přímé, zvláštní, exemplární, represivní, nepřímé, náhodné nebo následné škody jakéhokoli druhu. Včetně, ale bez omezení, ušlých zisků nebo ušlých úspor.
 • Plnění ubytování rezervované prostřednictvím jakékoli webové stránky třetí strany, na kterou odkazuje společnost Visitteo. Přečtěte si podmínky poskytovatele v době rezervace.
 • Obsah zveřejněný na libovolném webu třetí strany, na který odkazuje společnost Visitteo.
 • Výkon nebo neplnění námi nebo jakýmkoli poskytovatelem.
Duševní vlastnictví

Služba a její původní obsah, funkce a funkce jsou a zůstanou výlučným vlastnictvím společnosti Atlas, LLC a jejích poskytovatelů licencí. Služba je chráněna autorskými právy, ochrannými známkami a dalšími zákony evropských i zahraničních zemí. Naše ochranné známky a obchodní šaty nelze používat ve spojení s jakýmkoli produktem nebo službou bez předchozího písemného souhlasu společnosti Atlas, LLC.

Vaše soukromí

Vaše používání našich webových stránek podléhá našim zásadám ochrany osobních údajů, které jsou do této smlouvy začleněny touto referencí. Používáním našich webových stránek dáváte souhlas s použitím vašich údajů, jak je uvedeno v našich zásadách ochrany osobních údajů.

Změny

Vyhrazujeme si právo tyto podmínky kdykoli upravit nebo nahradit. Když zveřejníme změny v těchto podmínkách používání, revidujeme datum „poslední aktualizace“ ve spodní části těchto podmínek použití. Pokračováním v přístupu nebo používání naší Služby po nabytí účinnosti těchto revizí souhlasíte s tím, že budete vázáni revidovanými podmínkami. Pokud s novými podmínkami nesouhlasíte, přestaňte Službu používat.

Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto podmínek použití, kontaktujte nás zasláním e-mailu na adresu: info@visitteo.com

Poslední aktualizace: 25. října 2020